Welcome Viesis | RSS

Site Menu

Catalogue categories
Tēmas [31]

Our Poll
Vai Tev ir mājaslapa?
Total of answers: 162

Site friends

Statistics

Home » Files » Tēmas

Kas ir E-LS ?
[ ]
www.e-ls.lv

e-Ls - mûsdienîga internet-orienteta maksâjumu sistema.
e-Ls sistema ir visdroshâkâ un âtrâkâ maksâjumu sistema pircejam draudzîgâ vide. e-Ls ir labâkais apmaksas veids e-komercijas projektos.

e-Ls - maksâjumu sistema, kas izmanto elektronisko naudu, kâ maksâshanas lîdzekli.
ELS International, pirmais Latvijâ elektroniskâs naudas institûts, kas registrets Latvijas centrâlajâ bankâ un ir tâs uzraudzîbâ, ir e-Ls sistemas pakalpojumu sniedzejs.

e-Ls - elektroniskâ nauda, kas nodroshinâta ar îstu naudu.
e-Ls piedâvâ vairâk kâ 20 elektronikâs valûtas, kas nodroshinâtas ar atbilstoshajâm nacionâlajâm valûtâm.

e-Ls - mçrojama klientservera arhitektûta.
e-Ls sistçmu ir iespçjams izmantot gan ljoti vienkârshâm statiskâm interneta vietnem, gan sarezgîtâs klientservera sistemâs, kas generee dinamiskas satura vietnes.

e-Ls - efektîvi maskâjumi pretstatâ pastâvoshâm maksâjumu sistemâm.
Transakcjas maksa ir salîdzinoshi zema, nav uzstâdîðanas komisijas maksas vai menesha maksas. Galvenais e-Ls princips ir tas, ka pircejam nav jâmaksâ par konta papildinâshanu un pirkumiem. Lietotâjs var pat pelnît ar e-Ls izmantoðanu.

e-Ls konta papildinâshana
Pashreiz ir vairâki veidi, kâ papildinât jûsu e-Ls kontu:
bankas pârvedums;
personîgais cheks;
maksâjumi no citâm e-valûtu sistemâm*;

Elektroniskâs naudas iznjemshana no e-Ls konta
Patreiz ir vairâki veidi, kâ pârvçrst elektronisko naudu, kas glabâjas e-Ls kontâ, reâlajâ naudâ:
bankas pârvedums uz kontu;
bankas pârvedums uz JCard**;
pârverst uz citâm e-valûtâm, ko piedâvâ treshâ sistema*.

* - vienoshanâs ar tresho sisteemu piedâvâ Vestro Holdings Co. Ltd.
** - JCard piedâva JPAY kompânija

Ieskaitît kâ ari iznjemt naudu izmantojot E-LS var ar E-Gold, WebMoney, GoldMoney, personâlo cheku, bankas pârskaitîjumu
(E-LS atbalsta visas lielâkâs Latvijas bankas)
Spied seit lai registretos

Category: Tēmas | Added by: princha
Views: 462 | Downloads: 0 | Comments: 1 | Rating: 0.0 |

Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
  SITE LOGO   Main page   Registration   Log in  
Login form

Search through catalogue


Copyright MyCorp © 2006